Επισκευές κτιρίων

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Επισκευές της εξωτερικής τοιχοποιίας κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, δημοσίων χώρων, εκκλησιών (μπαλκόνια, σαθρά σημεία των κτιρίων, κ.α.)

Συνεργαζόμαστε με εταιρίες που διαθέτουν σκαλωσιές με πιστοποίηση και αστική ευθύνη, καθώς επίσης και ειδικό καλαθοφόρο όχημα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών με τη χρήση σκαλωσιάς προσφέρεται και νυχτερινή φύλαξη των κτιρίων- κατοικιών.

Οικονομικές προσφορές για εξωτερικές επισκευές πολυκατοικιών του νομού Αττικής.