ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Η στεγανοποίηση των ταρατσών γίνεται είτε με πολυουρεθανικό υλικό διαλύτου, είτε με ελαστομερές υλικό νερού- υβριδικών. Το πολυουρεθανικό υλικό σχηματίζει μια στεγανωτική μεμβράνη που διασφαλίζει εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στην ηλιακή ακτινοβολία, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, ενώ το ελαστομερές υλικό ενδείκνυται κυρίως σε ταράτσες και σημεία με στάσιμα νερά, σχηματίζοντας μια υβριδική μεμβράνη προστασίας. Εύκολα στην εφαρμογή, με άριστη καλυπτικότητα, τα υλικά αυτά θωρακίζουν από την υγρασία και τα στάσιμα ύδατα.