Ανακαινίσεις

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Ανακαινίσεις σπιτιών (παλαιών και νέων)-  επαγγελματικών χώρων.

Οικονομικά πακέτα ανακαινίσεων εσωτερικών χώρων με τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων της οικοδομής, καθώς και με μηχανικούς και αρχιτέκτονες.